Als je een tatoeage laat zetten bij mij,
dan moet je dit toestemmingsformulier invullen.

Toestemmingsformulier tatoeage:

1. Gegevens tatoeëerder

Naam

Nienke Cornelissen-Akse

Bedrijfsnaam

Tattoo shop Cheyenne

Adres studio

Bieskamp 19a

6651 JK Druten

2. Gegevens cliënt

Naam

 

Adres

 

 

Telefoonnummer

 

Emailadres

 

 

Geboortedatum

 

Noteer bij twijfel het type document en het documentnummer dat is overgelegd om de leeftijd aan te tonen.

Documenteer de toestemming van de ouder/voogd, indien de cliënt tussen de 16 en 18 jaar is.

 

Naam ouder/voogd (indien nodig)

 

 

3. Inktregistratie

Datum

Naam cliënt

Beschrijving tatoeage

Plaats op lichaam

 

 

 

 

 

 

Merk

Kleur

Fabrikant/leverancier

Batch- of lotnummer

 

 

 

 

 

 

5. Verklaringen van de cliënt

o Ik heb de informatie onder punt 4 in overweging genomen.
o Ik ben geïnformeerd over mogelijke risico’s en complicaties die aan het plaatsen van de tatoeage verbonden zijn en begrijp de informatie.
o Ik verkeer momenteel niet onder invloed van alcohol of drugs of van andere stoffen die mijn beleving, vrije wil en oordeelsvermogen kunnen beïnvloeden.
o De nazorgprocedure is duidelijk aan mij uitgelegd en ik begrijp welke handelingen ik moet uitvoeren en welke voorzorgsmaatregelen ik moet treffen. Ik heb mijn eigen exemplaar van de nazorgprocedure gekregen.
o Ik geef toestemming dat het tatoeëren zoals beschreven onder punt 3 wordt uitgevoerd door de met naam genoemde tatoeëerder.
o Ik bevestig dat de tatoeëerder dit toestemmingsformulier in dossier mag houden.
o Ik ben mij bewust van en aanvaard de risico’s en mogelijke complicaties in verband met getatoeëerd worden.
o Ik bevestig dat ik de bovenstaande informatie en verklaringen naar eer en geweten heb gegeven en dat ze correct zijn.

6. Verklaring van de tatoeëerder

o Ik bevestig dat het tatoeëren onder hygiënische omstandigheden met geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens EN 17169 en overeenkomstige nationale eisen wordt uitgevoerd.
o Ik bevestig dat aan de cliënt een afschrift van dit ondertekende toestemmingsformulier is aangeboden en dat de cliënt het advies heeft gekregen de informatie te bewaren.

7. Ondertekening

Datum

 

Handtekening cliënt

(eerste tatoeagesessie)

 

Handtekening cliënt

(verdere tatoeagesessie)

 

Handtekening van ouder/voogd die de toestemming bevestigt (indien nodig)

 

Handtekening tatoeëerder

 

Indien er meer tatoeagesessies worden gepland, behoort de cliënt zijn of haar gezondheidssituatie opnieuw te beoordelen en dit voorafgaand aan elke sessie door ondertekening te bevestigen. Indien er een verandering heeft plaatsgevonden in de gezondheidssituatie, behoort de toestemming opnieuw te worden bevestigd op een nieuw toestemmingsformulier.

Toestemmingsformulier tatoeage, LCHV augustus 2022

Vergeet niet jouw ID mee te nemen, want je moet jouw ID laten zien en het ID nummer invullen op het formulier.